Είστε εδώ

Η κρυολιπόλυση, που είναι γνωστή επίσης ως «ψύξη του λιπώδους ιστού» ή με την εμπορική ονομασία CoolSculpting, είναι μια νέα τεχνική που περιλαμβάνει τη μη επεμβατική ψύξη της περίσσειας του σωματικού λίπους, προκειμένου να διασπαστούν τα κύτταρα του λιπώδους ιστού. Το αποτέλεσμα είναι η μείωση του σωματικού λίπους χωρίς την πρόκληση βλάβης σε άλλους ιστούς.