Είστε εδώ

Η κυτταρίτιδα είναι η εμφάνιση μικρών κοιλάνσεων και ανωμαλιών στην υφή του δέρματος και επηρεάζει όλες τις φυλές και τις εθνικότητες. Υπάρχουν πολλές μη επεμβατικές συσκευές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση της εικόνας της κυτταρίτιδας.

Εγγραφή στο Κυτταρίτιδα