Είστε εδώ

Σήμερα στις 18 Ιανουαρίου 2020 στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και ώρα 13.00 μ.μ - 15.00 μ.μ διεξήχθησαν οι Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου και των μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής για την τριετία 2020-2022.

 

    Οι Αρχαιρεσίες έγιναν ενώπιον της Εφορευτικής Επιτροπής. Σύμφωνα με τις καταστάσεις παρεδόθησαν στην Επιτροπή από τον Γενικό Γραμματέα.

Καταμετρήθηκαν : 130 ψηφοδέλτια

Εγγεγραμμένα μέλη : 288

Από αυτά ήταν ταμειακά 191 τακτοποιημένα επομένως είχαν δικαίωμα ψήφου. 

    Μετά το άνοιγμα της κάλπης

1. Καταμετρήθηκαν 130 φάκελλοι όσοι και οι ψηφίσαντες.

 

2.Μετά το άνοιγμα των φακέλων έγινε αρίθμηση των ψηφοδελτίων, ανεγράφει ο α/α, ο αριθμός των σταυρών για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή και μονογράφησαν από τον Πρόεδρο της Επιτροπής.

 

3.  Επί των 130 ψηφοδελτίων : Έγκυρα 129 -Άκυρα 1 –Λευκά 0

 

4. Καταμετρήθηκαν και όσοι ψήφισαν με ηλεκτρονικό τρόπο ήτοι 48 άτομα. 

 

 

 

 

Έλαβαν :

 

1.   ΝΕΑΜΟΝΙΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (103)

2.   ΠΟΛΥΖΩΗΣ ΖΩΗΣ (99)

3.   ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ (90)

4.   ΣΓΟΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (83)

5.   ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ (76)

6.   ΚΥΡΙΑΖΗ – ΤΑΧΟΥ ΕΥΡΙΔΙΚΗ (67)

7.   ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (56)

8.   ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (55)

9.   ΚΑΠΕΛΑΡΗ ΑΡΓΥΡΗ (46)

10. ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (46)

11. ΚΑΡΑΛΕΞΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (45)

12. ΠΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (43)

13. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (27)

 

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

1.  ΑΡΚΟΥΜΑΝΗ ΙΡΙΝΑ (83)

2.  ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΤΣΙΠΟΥΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ (75)

3.  ΜΠΕΖΟΥΣΚΑ-ΣΥΡΡΑΚΟΥ ΕΛΕΝΑ (53)

 

Εκλέγονται για το Διοικητικό Συμβούλιο οι 7 πλειοψηφίσαντες:

 

1. ΝΕΑΜΟΝΙΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

2. ΠΟΛΥΖΩΗΣ ΖΩΗΣ

3. ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

4. ΣΓΟΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

5. ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ

6. ΚΥΡΙΑΖΗ-ΤΑΧΟΥ ΕΥΡΙΔΙΚΗ

7. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

1. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

2. ΚΑΠΕΛΛΑΡΗ ΑΡΓΥΡΗ

3. ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

4. ΚΑΡΑΛΕΞΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

5. ΠΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

6. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

 

Για την Εξελεγκτική Επιτροπή εκλέγονται και οι τρεις υποψήφιοι ήτοι : 

1.  ΑΡΚΟΥΜΑΝΗ ΙΡΙΝΑ 

2.  ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΤΣΙΠΟΥΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 

3.  ΜΠΕΖΟΥΣΚΑ-ΣΥΡΡΑΚΟΥ ΕΛΕΝΑ

 

Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας και μέχρι το πέρας της καταμέτρησης δεν υπεβλήθει ουδεμία ένσταση, ούτε προφορική ούτε γραπτή. 

Εφ’ ω συνετάγη το παρόν υπογράφεται ως έπεται και παραδίδεται στον πλειοψηφίσαντα σύμβουλο. 

Λόγω απουσίας του κυρίου Αργυρίου Αθανάσιου, καθήκοντα Προέδρου Εφορευτικής Επιτροπής ανέλαβε ο κύριος Κακέπης Μιχαήλ. 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

ΚΑΚΕΠΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

 

 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

ΚΟΖΙΑΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

 

 

ΚΟΥΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ