Είστε εδώ

Η δυσχρωμία που εμφανίζεται μετά από τραυματισμό ή φλεγμονή του δέρματος είναι γνωστή ως μεταφλεγμονώδης υπέρχρωση. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η κατάσταση αυτή βελτιώνεται με την πάροδο του χρόνου αφού έχει εξαλειφθεί και αντιμετωπιστεί η υποκείμενη αιτία.

Εγγραφή στο Υπέρχρωση