Είστε εδώ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

σας αποστέλλουμε ως κάτωθι τις προϋποθέσεις ψήφου των τακτικών μελών της εταιρείας μας και εν γένει των νέων μελών που θα γίνουν τακτικά. 

1) Τα Τακτικά μέλη που στο σύνολό τους είναι 210, μπορούν να ψηφίσουν όντας ταμειακά ενήμερα βάσει του άρθρου 10 του καταστατικού της εταιρείας. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να έχουν καταβάλλει την συνδρομή του 2020 ήτοι 50,00 Ευρώ. Όσα Τακτικά μέλη δεν οφείλουν συνδρομές έως το 2019 θα μπορούν να καταβάλλουν τη συνδρομή του 2020 και να ψηφίσουν. 

2) Όσα Τακτικά μέλη οφείλουν συνδρομές έως 2 έτη, δηλαδή 60,00 Ευρώ βάσει παλαιού καταστατικού, μπορούν να τα καταβάλλουν μαζί με τη συνδρομή του 2020 ποσού 50,00 Ευρώ ήτοι στο σύνολο 110,00 Ευρώ προκειμένου να ψηφίσουν. 

3) Όσα Τακτικά μέλη οφείλουν άνω των 2 ετών βάσει καταστατικού θεωρούνται μη ενεργά και διαγράφονται. Το Δ.Σ. ωστόσο θέλοντας να επαναφέρει τα μέλη αυτά στην Εταιρεία το αντικείμενο της οποίας είχε επιστημονικό και επαγγελματικό ενδιαφέρον για αυτά, τους δίνει την ευκαιρία να επανεγγραφούν καταβάλλοντας το κόστος επανεγγραφής ποσού 50,00 Ευρώ και φυσικά την τρέχουσα συνδρομή του 2020 ποσού 50,00 Ευρώ, ήτοι στο σύνολο 100,00 Ευρώ, δίδοντας έτσι τη δυνατότητα να ψηφίσουν και αυτά. 

4) Όσοι επιθυμούν να γίνουν νέα Τακτικά μέλη και να ψηφίσουν στις προσεχείς εκλογές, μπορούν με τις εξής προϋποθέσεις : 

-Να είναι ειδικευμένοι ιατροί Δερματολόγοι - Αφροδισιολόγοι,
-Να είναι εγγεγραμμένα μέλη της ΕΔΑΕ και 
-Με απόφαση του Δ.Σ. και κατόπιν συνεδρίασης, την ημέρα των εκλογών να τα κάνουμε Τακτικά μέλη με δυνατότητα ψήφου.

Άρα, όσοι επιθυμούν να γίνουν νέα Τακτικά μέλη θα πρέπει να στείλουν το αίτημά τους με e-mail ή να το δηλώσουν τηλεφωνικά. 

Εν συνεχεία, η γραμματέας της εταιρείας μας θα ελέγξει εάν πληρούν τις προϋποθέσεις και σύμφωνα με τη νομικό της εταιρείας μας, το Δ.Σ. κατόπιν συνεδρίασης την ημέρα των εκλογών θα συντάξει πρακτικό σύμφωνα με το οποίο θα αποδέχεται τους αιτούντες ως Τακτικά μέλη. 

Με εκτίμηση,

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος                                                                                     Ο Γεν.Γραμματέας

Κωνσταντίνος Νεαμονιτός                                                        Τηλέμαχος Ανθόπουλος
Κιν.6937424256                                                                                 Κιν.6937244725

 

Παρακαλούμε κατεβάστε το συνημμένο αρχείο με την Ανακοίνωση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Συνημμένα Αρχεία: 
Λέξεις Κλειδιά: