Είστε εδώ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

 

Η επάνοδος στην καθημερινότητα και στην ομαλή λειτουργία των ιατρείων μας ξεκινάει. Ο κίνδυνος όμως μόλυνσης από τον ιό COVID19 συνεχίζει να υπάρχει. Με σκοπό την προστασία της υγείας των προσερχομένων ασθενών μας, του προσωπικού μας και «ημών» προτείνονται: 

  1. Συμμόρφωση στους νόμους και τα νομοθετικά διατάγματα των αρμοδίων υπουργείων της χώρας μας, σχετικά με την λειτουργία των ιατρείων κατά την περίοδο της πανδημίας (τα σχετικά link είναι αναρτημένα στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας μας).
  2. Εφαρμογή των οδηγιών ΕΟΔΥ-ΠΙΣ-ΙΣΑ και των κατά τόπους Ιατρικών Συλλόγων.
  3. Πιστή τήρηση των κανόνων που έχουν αναρτηθεί από ΕΔΑΕ.

Σχετικά με επιμέρους οδηγίες και μέτρα που αφορούν το αντικείμενο της Εταιρείας και λαμβάνοντας υπόψιν ανάλογους διεθνείς οργανισμούς (AAD – EADV – ASDS – ISDS – ISHRS) προτείνονται:

  •     Προοδευτική επάνοδος στην καθημερινότητά μας.
  •     Πιστή εφαρμογή των κανόνων – πρωτοκόλλων αποστείρωσης εργαλείων, απολύμανσης χώρων και εισόδου ατόμων σε χώρους χειρουργείων (χρήση ποδοναρίων - χειρουργικών σκούφων, μασκών - αποστειρωμένων χειρουργικών ποδιών - επιμελημένο πλύσιμο χεριών και εν συνεχεία εφαρμογή των αποστειρωμένων χειρουργικών γαντιών).
  •     Ιεράρχηση της προτεραιότητας των χειρουργικών επεμβάσεων, όπως προτείνεται από μέλη της ASDS: A.Αφαίρεση μελανωμάτων - μεγάλων SCC, Β.Αφαίρεση SCC, επιθετικών BCC, νόσου Bowen, Γ.Αφαίρεση ΒCC - άτυπων σπίλων, Δ.Αφαίρεση καλοηθών βλαβών του δέρματος.
  •     Σε δερματοχειρουργικές πράξεις (διαθερμοπηξία, CO2 laser) που συνεπάγονται εξάχνωση και δημιουργία «αερολύματος»: χρήση από το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό μασκών FFP2-N95, ασπίδα καλύπτρου προσώπου και συσκευές συνεχούς αναρρόφησης καπνού. 
  •     Σε πολύωρες δερματοχειρουργικές επεμβάσεις (μεταμόσχευση μαλλιών – μεγάλοι κρημνοί δέρματος – λιποαναρροφήσεις υπό τοπική αναισθησία) προτείνονται: παραμονή στον χώρο του χειρουργείου μέχρι τέσσερα άτομα, αραιή τέλεσή τους με ρυθμό μέρα παρά μέρα, ούτως ώστε να μεσολαβεί μία ημέρα αερισμού και απολύμανσης του χειρουργικού χώρου.
  •     Στην χρήση των laser (ιδιαίτερα laser alexandrite) και άλλων πηγών ενέργειας: χρήση μασκών FFP2-N95 και ασπίδας καλύπτρου από το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό (ιδιαίτερα όταν χρησιμοποιούνται για ψύξη πηγές παραγωγής ψυχρού αέρα). Aυστηρή τήρηση του μέτρου 10 λεπτά κενό ανάμεσα στα ραντεβού για να αερίζεται και να απολυμαίνεται ο χώρος. Ένα άτομο στον χώρο τέλεσης με τον ασθενή. Προτείνεται το ίδιο άτομο να τελεί την πράξη στην διάρκεια της ημέρας στον ίδιο χώρο και να εναλλάσσονται μόνο οι ασθενείς.
  •     Στην εφαρμογή ενέσιμων υλικών εφιστάται η προσοχή: στην χρήση μάσκας - ασπίδας καλύμματος από τον δρώντα. Στον χώρο μόνο ιατρός και ασθενής. Τήρηση του δεκαλέπτου μεταξύ των διαδοχικών εφαρμογών για απολύμανση-αερισμό του χώρου. Σχολαστική απολύμανση των συσκευασιών των υλικών. 

 

Ιδιαίτερη προσοχή συνιστούμε στους συναδέλφους στην χρήση – λειτουργία των κλιματιστικών λαμβάνοντας υπόψιν την σχετική εγκύκλιο 26635/23/4/2020 του Υπουργείου Υγείας.

 

Mε εκτίμηση 

Για το ΔΣ 

              

Ο Πρόεδρος                                               Ο Γεν.Γραμματέας

Κωνσταντίνος K. Νεαμονιτός                Σωτήρης Γ. Θεοχάρης