Είστε εδώ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων για το Δ.Σ. της Ελληνικής Εταιρείας Δερματοχειρουργικής,Laser και Αισθητικής Δερματολογίας στις προσεχείς εκλογές είναι η Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 24:00 μ.μ.

Λέξεις Κλειδιά: