Είστε εδώ

Συμμετοχή στην ομάδα HSDS στο Facebook

Παρακαλούνται οι συνάδελφοι που κάνουν αίτημα αποδοχής να αναφέρουν
 
1.το ονοματεπώνυμό τους
2.την ειδικότητά τους 
3.εαν είναι μέλη της ΕΔΑΕ ή άλλης ιατρικής εταιρείας
4.τον ιατρικό σύλλογο που ανήκουν 
5.τον ΑΜ του συλλόγου. 

Μετά από διαστάυρωση των στοιχείων θα αποσέλλεται μήνυμα αποδοχής από τον διαχειριστή.

Λέξεις Κλειδιά: