Είστε εδώ

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 
Τετ, 17/01/2018
56o Σεμινάριο ΕΕΔΧ Θέμα: Περιοφθαλμική χώρα.Αντιμετώπιση παθήσεων και γήρανσης απο το Α εως το Ω Ημερομηνία: 9 και 10 Απριλίου 2016 Τόπος: Νοσοκομείο Αττικό, Χαιδάρι, Αττική Για το ακριβές πρόγραμμα του συνεδρίου και περαιτέρω πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της εταιρείας στο Facebook (όνομα ομάδας : HSDS) Παρακαλούνται οι συνάδελφοι που κάνουν αίτημα αποδοχής να αναφέρουν το ονοματεπώνυμό τους , την ειδικότητά τους , εαν είναι μέλη της ΕΔΑΕ ή άλλης ιατρικής εταιρείας, τον ιατρικό σύλλογο που ανήκουν και τον ΑΜ του συλλόγου. Μετά από διαστάυρωση των στοιχείων θα αποσέλλεται μήνυμα αποδοχής από τον διαχειριστή.